Työstäni

There is crack in everything. That’s where the light gets in.  Jokaisessa muurissa on särö. Sieltä valo pääsee sisään. L.Cohen

 

Olen työskennellyt psykologina yli 20 vuoden ajan. Aloitin urani psykiatrian osastoilla Pohjanmaalla.  Nokian kaupungilla toimin nuorten ja aikuisten ammatillisessa kuntoutuksessa parin vuoden ajan. Pisimpään työskentelin Tampereen kaupungilla opiskeluhuollon psykologin tehtävissä noin 15 vuotta: ensin pari vuotta perusasteella, kymmenen vuotta lukiossa ja viimeiset kolme vuotta asiakaskuntaani kuului myös ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoita.

 

Kriisityö on aina ollut sydäntäni lähellä ja olen osallistunut kriisiryhmien työhön. Sivutoimisesti olen tehnyt soveltuvuusarviointeja opiskelijavalinnoissa ja jonkin verran koulutuksia. Pidän tärkeänä tätä laaja-alaista pohjaa, johon psykoterapeuttikoulutus on tuonut syvyyttä. Oman toiminimen perustin 2013 ja 2019 siirryin päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi ja aloitin myös työnohjaajan tehtävissä.

 

Työskentelyotteessani painottuu työkokemuksen ja koulutusten myötä voimavarakeskeisyys, dialogisuus ja kehollisuus. Traumanäkökulmaa ja -osaamista vahvisti merkittävästi valmistuminen EMDR-terapeutiksi 2022.

 

Tärkein arvo työssäni on asiakkaan asiantuntijuus. Jokaisen elämäntilanne ja kokemukset, voimavarat ja haasteet ovat ainutlaatuisia. Asiakkaan tarinaa tutkitaan yhteistyössä; terapeuttisen työskentelyn ja uusien näkökulmien myötä löytyy uudenlainen ote ja voimaantuminen.

 

 

Ajankohtaista: En voi  aloittaa uusia Kelan kuntotuspsykoterapioita lähitulevaisuudessa. Aikoja yksittäisille
käynneille tai lyhyemmille työskentelyjaksoille  voi  kysyä.

 

 

 

kuvaaja: Laura Vesa

 

 

 

 

 

 

 

Psykologin palvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin silloin, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi