Psykologipalvelu Niina Melkko

Tekstiruutu: Henkilökohtaiseen elämään

· Psyykkinen hyvinvointi ja itsetuntemus

· Elämänmuutokset ja äkilliset kriisit

· Parisuhde ja vanhemmuus

· Huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista ja jaksamisesta

 

Elämän kipukohtien ja voimavarojen tarkastelu uusien näkökulmien löytämiseksi ja selviytymisen vahvistamiseksi. Sekä yksittäisinä tapaamisina että useamman tapaamisen prosesseina.

Psykologin palvelut

· Nuoret ja aikuiset

· Yksittäiset käynnit ja lyhytpsykoterapia - kysy vapaita aikoja!

· Pidempi kelan tukema kuntoutuspsykoterapia (1-3 vuotta) - ei vapaita aikoja toistaiseksi

 

Viitekehys: ratkaisukeskeinen psykoterapia narratiivisella ja dialogisella painotuksella

 

 

 

Ratkaisu– ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Hoito– ja opetusalan ammattilaisille

Yksilö– ja ryhmätyönohjausta

 

Työn uusintamiseksi ja kehittämiseksi, oman työssä jaksamisen tueksi.

 

Konsultaatio ja työnohjaus

Räätälöityjä koulutuksia  ja koulutuskokonaisuuksia, aiheina esim.

- hyvinvointi, työssä jaksaminen

- opiskelijoiden hyvinvointityö

Koulutus

Terapeuttiset ryhmät

Muutosprosessissa voimanlähteenä myös vertaistuki. Ryhmät ovat luottamuksellisia ja kokoontuvat 8 kertaa. Ryhmiä kootaan jatkuvasti - kysy lisää ja ilmoittaudu. Ryhmien teemat: Uupumus ja masennus, sosiaalinen jännittäminen, paniikkihäiriö

Tekstiruutu: Työelämään

Ota yhteyttä:

Puh: 045 150 0668

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) gmail.com

Eivät asiat meitä kaada, vaan se, miten niihin suhtaudumme— Platon

Kuva: Tuija Haapamäki

”Vaarin vintillä” - päivä muistisairaan läheiselle

· Käytännönläheistä tietoa muistisairauksista

· Välineitä arkeen muistisairaan rinnalla

· Tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen

· Yhteisyössä Muorinmieli

TÄRKEÄÄ! Psykologin palvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin silloin, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.